Contributie

De contributie van de seniorenvereniging afdeling Amstenrade bedraagt: € 25,- per lid.
Voor een aantal activiteiten – door het jaar – wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd.

Het bestuur verzoekt u de contributie jaarlijks vóór 1 januari  over te maken op bankrekeningnummer:
NL47 RABO 0102 7069 80 t.n.v. KBO afdeling Amstenrade.