Welkom bij Seniorenvereniging Amstenrade!

Seniorenvereniging KBO Amstenrade is een organisatie van en voor Senioren en is opgericht in 1972. We zijn een levendige en actieve vereniging waarvan mensen vanaf 55 jaar lid kunnen worden. Momenteel hebben wij 170 leden.

Wij zijn lid van KBO Limburg en zij verzorgen o.a. 11 keer per jaar het  “Ledenmagazine ONS Limburg” een blad met interessante maar tevens nuttige informatie voor Senioren. Daarnaast zijn zij ook overlegorgaan met de overheid. Ze zijn met name actief in de provincie m.b. t. belangenbehartiging voor Senioren. Daarnaast zetten zij zich, middels een netwerk met een 4 tal andere provinciale KBO’s, in om op landelijk niveau de actuele belangenbehartiging te bevorderen. Als zelfstandige afdeling zetten wij ons bij de gemeente Beekdaelen in op diverse terreinen in het belang van Senioren in Amstenrade.

Wij streven naar zelfredzaamheid, welzijn en zelfstandigheid van onze leden.

Ter bevordering van de sociale contacten organiseren wij jaarlijks een scala aan activiteiten.

Het bestuur stelt samen met “de werkgroep activiteiten” samengesteld uit leden, jaarlijks een activiteiten programma op. Voordat het programma definitief wordt vastgesteld wordt er een inspraak avond gehouden zodat leden de kans hebben aanpassingen te doen. Maandelijks zijn er 2 à 3 activiteiten, op het gebied van welzijn, actuele informatie, ontspanning/amusement en bezoeken van bezienswaardigheden als ook een jaarlijkse bustocht naar bv. een stad, museum etc. Wij streven naar een invulling waaraan alle leden zo veel als mogelijk kunnen deelnemen. We geven hier geen opsomming van de activiteiten, klik hiervoor op het kopje Jaarprogramma. Onze binnen locatie voor activiteiten is “De Koeteleboet” en een paar keer per jaar “Bie de Veldwachter” .

Naast de wisselende activiteiten bieden wij Senioren ook wekelijks “Meer Bewegen voor Ouderen” aan zoals gymnastiek, yoga en Line dance.

Is uw belangstelling gewekt om lid te worden van onze mooie en actieve vereniging meldt u dan aan middels het te downloaden aanmeldingsformulier.

Graag tot ziens bij één van onze activiteiten of mogelijk mogen wij u binnenkort als lid begroeten!