Gezellige middag bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de KBO Amstenrade 14 november 2022

 In 2022 hebben wij ons 50 jarig jubileum op passende en gezellige wijze gevierd. Gemiddeld namen per geboden feestactiviteit 90 leden deel. Het waren twee mooie bijeenkomsten met warme en blijde ontmoetingen. We hebben natuurlijk genoten van de muziek en gezellig samen eten. Op 14 oktober jl. tijdens de feestelijke middag met muzikaal optreden van de “Bolster Band” uit Maasmechelen hebben wij de leden die 25 jaar lid zijn gefêteerd en een attentie aangeboden. Drie van hen waren aanwezig en drie personen hebben wij de attentie thuis gebracht. De jubilarissen zijn de dames: Tiny Döpp,  Lenie Verhooren, Leen Crijns en de heren: Piet Damhuis, Piet Crijns en Jeu Ritzen. De heer Henk Bindels, reeds jarenlang onze zeer gewaardeerde penningmeester, contactpersoon inzameling “Oud Papier” als ook contactpersoon M.B.v.O., kreeg door Regiovoorzitter Guus van Egdom de zilveren speld van verdienste van KBO – Limburg uitgereikt. Nogmaals van Harte Proficiat aan allen. Zoals u hierboven leest zijn wij een actieve seniorenvereniging waarin iedereen zich kan thuis voelen. We gaan met z’n allen, hopelijk in goede gezondheid, op naar 2023 en beginnen aan de tweede helft van onze bestaanseeuw!!!!