Links (maak verbinding met ...)
Naam Informatie over Klik hieronder
Energielabel infographic De Energielabel infographic voor huishoudelijke apparaten:
Beslist.nl heeft onlangs, in samenwerking met Stichting Milieu Centraal, een bureauonderzoek gedaan naar energielabels voor apparatuur. De praktische resultaten, tips en adviezen n.a.v. het onderzoek zijn opgenomen in de infographic, die voor iedereen beschikbaar is gesteld.

De infographic bevat onder andere informatie over:
- Inzicht met betrekking tot elektriciteitsverbruik in een huishouden.
- Heldere uitleg van thema’s met veelvoorkomende vragen
- Praktische kennis: 8 praktische ‘wist je datjes’, tips, et cetera.

https://www.beslist.nl/info/energielabels_
huishoudelijke_apparaten.html

Seniorenraad Schinnen De Seniorenraad is als vertegenwoordiger van de senioren in het maatschappelijk middenveld gericht op het behartigen van hun belangen in de breedste zin bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk seniorenbeleid. Daaronder valt ook het beleid dat gericht is op het bevorderen van de participatie en zelfredzaamheid in de samenleving. www.seniorenraadschinnen.nl
Alleszelf

De site is een platform dat ouderen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen – tot op de hoogste leeftijd.

www.alleszelf.nl
Tele2 Veilig internetten https://www.tele2.nl/thuis/internet/veilig-internetten/
Unie KBO KBO, algemene zaken KBO www.kbo.nl
KBO Limburg KBO, zaken en info voor Limburg www.kbolimburg.nl
Seniorweb pc, tablet enz. voor ouderen www.seniorweb.nl
Veilig Verkeer Nederland Test hier uw verkeerskennis www.vvn.nl/opfriscursus
Sudoku spelen Houd uw brein wakker, speel Sudoku http://www.sudokuonline.nl