Bezinning op Pasen 2015

Op dinsdag 31 maart hebben 54 leden deelgenomen aan de Paasbezinning. Om 15.30 kwamen de mensen binnen en namen plaats aan de mooi gedekte tafels in de Koeteleboet. Zoals het een goed gastheer betaamt kreeg eenieder een kop koffie/thee aangeboden. Om 16.00 uur opende de voorzitter met een woord van welkom en gaf aansluitend het woord aan pastoor Jacobs die afwisselend met de lector het lijdensverhaal van Jezus vertelde. Er werden in samenzang een paar passende liederen gezongen. Het is een goed christelijk gebruik om in de Goede Week je bewust te bezinnen op de weg naar Pasen. Er werd tevens gezorgd voor gewijde palmtakjes, de meeste aanwezigen waren hier blij mee. Na de bezinning kwam het zo belangrijke levensaspect “de Ontmoeting” royaal aan de orde. Onder het genot van een goed verzorgd souper spraken de mensen geanimeerd met elkaar. Het was een mooie goed verzorgde bijeenkomst naar ieders tevredenheid dit werd duidelijk doordat iedereen geruime tijd gezellig bleef napraten. Dank aan allen die deze middag mee verzorgd hebben want zonder vrijwillige bijdrage van een aantal mensen zou deze ontmoeting niet kunnen plaatsvinden.

paasbezinning
paasbezinning
paasbezinning
paasbezinning
paasbezinning
paasbezinning
paasbezinning paasbezinning