Bezinning op Pasen 2016

Op dinsdag 22 maart in de Goede Week hebben wij ook dit jaar weer een mooie Paasbezinning gehouden voor onze 54 aanwezige leden. Diaken Karl van Hees had de gebedsdienst voorbereid en ging tijdens de dienst samen met Pastoor Jacobs voor in gebed. Het Thema dit jaar: “De zeven Kruiswoorden” 1. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen 2. Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 3.Dat is uw zoon en Dat is je moeder 4. Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten 5. Ik heb dorst. 6. Het is volbracht 7. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Ondersteuning voor het thema vormen de kunstwerken van de schilder Sjef Hutschemaker. Zijn kruiswegschilderijen hangen in de kerken van Banholt, St Pieter beneden te Maastricht en in de Abdij van Rolduc. Onze deskundige power point bewerker- Frits Derksen- had ook deze keer weer goed werk geleverd door de kruiswerkschilderijen met bijbehorende tekst in beeld te brengen in volgorde van de gebedsdienst en de daarbij behorende samenzang. Voor menigeen onder de aanwezigen is deze samenkomst de voorbereiding op het Paasfeest. Na de bezinningsdienst was er gelegenheid elkaar te ontmoeten in een warme sfeer met elkaar en een souper bereid door Gert Visch. Er waren na afloop veel positieve reacties en dat is altijd fijn te horen! Dank aan degenen die vooraf en tijdens deze middag een vrijwillige bijdrage hebben geleverd want zonder hen zou het niet tot dit mooie resultaat leiden. Wij wensen iedereen een zalig Pasen en mooie dagen in eigen kring.

paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16 paasbezinning 03-16
paasbezinning 03-16 paasbezinning 03-16