Lezing "Zeg maar Toos"

Op 25 februari 2015 hebben 28 leden de lezing “ Zeg maar Toos” bijgewoond. Aanvankelijk hadden zich 32 personen gemeld maar vier konden wegens
ziekte niet komen. Rosita Custers heeft met veel enthousiasme en overtuiging verteld over het nut van familietitels en de eigenlijke positie die een ieder
binnen een systeem als gezin of familie dient in te nemen. Maar vaak gaat het anders en gaan personen door diverse oorzaken de rol van een ander
familielid overnemen en/of invullen. Dit leidt dan tot niet altijd te begrijpen situaties. Het verhaal was gebaseerd op de theorie van de Duitse arts en
oud-priester Bert Hellinger. Het was een middag waarbij de geest zich erg moest concentreren maar waarvan gezegd mag worden dat het een boeiend
verhaal was. Wij zijn weer eens gewezen op het feit dat er diverse oorzaken kunnen zijn dat mensen een afwijkend gedrag vertonen. Het heeft geleid tot
het besef dat de achtergrond bij mensen een rol speelt bij de manier van gedragen.
In de pauze heeft een kop koffie met verse vlaai van de warme bakker goed gesmaakt.

lezingtoos
lezingtoos
lezingtoos

lezingtoos
lezingtoos