Ledenvergadering

 

Dinsdag 13 oktober 2015 heeft het bestuur met de leden een goed bezette en geanimeerde ledenvergadering gehad. Aan de hand van de agenda heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. De website werd nog eens uitgelegd waarbij vooral het gebruik van het op de site vermelde e-mailadres van de vereniging onder de aandacht gebracht is. Van de op de vergadering gedane mededelingen zal te zijner tijd middels een nieuwsbrief op deze site en in de Nestor een samenvatting verschijnen. Na afloop van de vergadering was er een smakelijk souper. De middag werd afgesloten met een geslaagd optreden van de Red Rill Singers uit Schinveld onder leiding van Margreet Wesseling.

ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15
ledenvergadering 13-10-15