Kerstviering 2015

Wij kijken terug op een mooie en zinvolle voorbereiding op Kerstmis op 15 december 2015 in “Oud Dorp”. Het is al een ruim aantal jaren traditie dat deze viering in gezamenlijkheid van Zonnebloem en Seniorenvereniging wordt gehouden. Gasten van de Zonnebloem en leden van de Seniorenvereniging worden hierbij uitgenodigd, dit jaar waren dit er samen 117. De organisatie vindt om toerbeurt plaats, dit jaar was het de Seniorenvereniging die er een mooie invulling aan heeft gegeven. Bij binnenkomst kreeg iedereen een kop koffie met cake aangeboden, om 16.00 uur begon het bezinningsgedeelte “Samen op weg naar Kerstmis, het feest van de Vrede en nieuw Leven”. De teksten en liederen waren samengesteld door Diaken Karl van Hees. Pastoor Jacobs en de Diaken zijn voorgegaan in deze gebedsdienst samen met mevrouw Mary v.d. Berg van de Zonnebloem en mevrouw Henriette Thuis van de Seniorenvereniging. De dienst werd aangevuld met enkele gedichten en samenzang van de aanwezigen.  Na het officiële gedeelte was het tijd om de inwendige mens ter versterken. Aansluitend aan het eten heeft de "dialekgroep Angers" uit Kessel o.l.v. René Haustermans opgetreden met het zingen van kerstliederen in het Limburgs. Wij mogen ook dit jaar weer terugblikken op een mooi en warm samenzijn in goede sfeer en met een gevoel van verbondenheid. Wij hopen dit nog veel jaren samen te mogen doen voor onze leden en gasten en danken eenieder die heeft bijgedragen aan deze waardevolle ontmoeting.
Tot slot mooie feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2016.

kerstviering2015
kerstviering2015
kerstviering2015
kerstviering2015
kerstviering2015 kerstviering2015
kerstviering2015 kerstviering2015
kerstviering2015
kerstviering2015