Kerstviering

Wij kijken terug op een mooie en zinvolle voorbereiding op Kerstmis op 16 december 2014 in “Oud Dorp”. Het is al een ruim aantal jaren traditie dat deze viering in gezamenlijkheid van Zonnebloem en Seniorenvereniging wordt gehouden. Gasten van de Zonnebloem en leden van de Seniorenvereniging worden hierbij uitgenodigd, dit jaar waren dit er samen 115. De organisatie vindt om toerbeurt plaats, dit jaar was het de Zonnebloem die er een héél mooie invulling aan heeft gegeven. Waarvoor dank aan Mevrouw Mary v.d. Berg. Bij binnenkomst kreeg iedereen een kop koffie met cake aangeboden, om 16.00 uur begon het bezinningsgedeelte “Samen op weg naar Kerstmis, het feest van de Vrede en nieuw Leven”. De teksten en liederen waren samengesteld door Diaken Karl van Hees. Pastoor Jacobs en de Diaken zijn voorgegaan in deze gebedsdienst. Aansluitend aan de dienst is het Breuker Mannenkoor uit Hoensbroek opgetreden. Na deze prachtige zang was het tijd om de inwendige mens ter versterken. De viering is afgesloten met een kerstgedicht en een aantal liederen in samenzang. Wij mogen ook dit jaar weer terugblikken op een mooi en warm samenzijn in goede sfeer en met een gevoel van verbondenheid. Wij hopen dit nog veel jaren samen te mogen doen voor onze leden en gasten en danken eenieder die heeft bijgedragen aan deze waardevolle ontmoeting.
Tot slot mooie feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2015.

kerstviering
kerstviering
kerstviering
kerstviering
kerstviering kerstviering
kerstviering kerstviering
kerstviering
kerstviering