Jaarvergadering 2016

Op dinsdag 8 maart was onze jaarvergadering in Gemeenschapshuis ďOud DorpĒ. Er waren 88 aanmeldingen, vier leden hebben zich wegens ziekte afgemeld, 84 aanwezig.
Aan het begin van de vergadering werden de overleden leden herdacht door hun naam te noemen en aansluitend een passend gebed uit te spreken. In afwijking van de agenda, werd punt 15 van de agenda op verzoek van de heer Arend te Velde van "OZO ik doe mee" naar voren gehaald. Hij gaf een korte presentatie van het werk van "OZO ik doe mee", waarbij hij de hoop uitsprak om tot samenwerking te komen met de Seniorenvereniging Amstenrade
De jaarvergadering is het moment waarop leden het bestuur kunnen meedelen wat zij er van vinden. De voorzitter wees in haar openingswoord nog eens de nadruk op het gebruik van het e-mailadres op de website omdat de benodigde gegevens zo altijd bij de juiste personen komen. Het is in ieder geval aan te raden om eens op de site te kijken, omdat hier regelmatig nieuwe informatie staat. Het bestuur legt tijdens de jaarvergadering ook verantwoording af m.b.t. de financiŽn en tevens vindt een evaluatie plaats over de activiteiten die door het jaar heen georganiseerd zijn en waarvan een beschrijving in het jaarverslag is opgenomen. Het exploitatie overzicht 2015 dat door de penningmeester werd toegelicht sloot af met een verklaarbaar negatief saldo. De begroting 2016 kreeg unanieme instemming van de leden. De kascontrolecommissie heeft het bestuur gedechargeerd. We hebben een grote groep vrijwilligers die zich ieder op een onderdeel inzet voor de vereniging, zij werden met een woord van dank gewaardeerd. Jammer dat het steeds opnieuw niet lukt om de vacatures voor de bestuurlijke functies in te vullen. Het was al met al een geanimeerde en constructieve vergadering. Na de vergadering hebben de aanwezige leden een eenvoudig souper genuttigd en daarna genoten van een demonstratie van de Line Dance groep uit Amstenrade onderleiding van Jaqueline Hahn.

jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015
jaarvergadering2015 jaarvergadering2015