Inloopavond

Op dinsdag 11 november hadden we een inloopavond voor leden en vooral niet leden.
De bedoeling van deze avond die om 19:00 uur in de Koeteleboet in Amstenrade begon was het gezellig samenzijn en de presentatie van het programma van 2015. Tevens konden ook niet leden kennis nemen van onze activiteiten in het afgelopen jaar. Dit werd gedaan door middel ven een PowerPointpresentatie met fotoís gemaakt tijdens deze activiteiten. Kennelijk viel een en ander in de smaak want verschillende mensen hebben zich aangemeld als lid.
Het jaarprogramma is door het bestuur samengesteld met inbreng van de leden, die ook verschillende van hun ideeŽn gerealiseerd zien in het nieuwe jaar zodat we een zeer gevarieerd programma hebben met lezingen, uitstapjes en culturele activiteiten. Zie voor een overzicht de pagina met de activiteiten voor 2015.

Inloopavond
De voorzitter opent de bijeenkomst
Inloopavond
Grote interesse van leden en niet leden
Inloopavond

Inloopavond
Inloopavond Inloopavond