Inloopavond 2016

Op dinsdag 9 november hadden we een inloopavond voor leden en vooral niet leden.
De bedoeling van deze avond, die om 19:00 uur in de Koeteleboet in Amstenrade begon was, een gezellig samenzijn en de presentatie van het programma van 2017. Tevens konden ook niet leden kennis nemen van onze activiteiten in het afgelopen jaar. Dit werd gedaan doormiddel van een PowerPointpresentatie met fotoís gemaakt tijdens deze activiteiten. Kennelijk viel een en ander in de smaak, want verschillende mensen hebben zich aangemeld als lid.
Het jaarprogramma is door het bestuur en de activiteitencommissie samengesteld, met inbreng van de leden, die ook verschillende van hun ideeŽn gerealiseerd zien in het nieuwe jaar, zodat we een zeer gevarieerd programma hebben met lezingen, uitstapjes en culturele activiteiten voor zowel mobiele als minder mobiele leden. Zie voor een overzicht van het jaarprogramma, de pagina met de activiteiten voor 2017.