Contributie

De contributie van de seniorenvereniging afdeling Amstenrade bedraagt voor het jaar 2018: 20,- per lid.
Voor een aantal activiteiten - door het jaar - wordt een bijdrage van de de deelnemers gevraagd. Het bestuur verzoekt u de contributie vr 1 januari 2018 over te maken op bankrekeningnummer:

NL47 RABO 0102 7069 80 t.n.v. KBO afdeling Amstenrade.